Jedná se o dva tenisové kurty s umělým povrchem.

Provozní doba kurtů je každý den, s výjimkou státem uznaných svátků, v době 8,00 h – 21,00 h dle počasí a světelných podmínek

!!!! Umělé osvětlení není k dispozici!!!

Kurty nebo kurty je možno si zarezervovat pro placený pronájem prostřednictvím recepce Městské haly Modřice.

Vstup a užívání kurtů probíhá prostřednictvím recepce Městské haly Modřice. Zde jsou uživateli zapůjčeny klíče od kurtů. Uživatel je povinen takto zapůjčené klíče po skončení doby využití kurtů na recepci Městské haly Modřice osobně vrátit.

Umělé osvětlení kurtů je možno použít pouze se souhlasem vlastníka.

V prostorách a okolí kurtů se nenachází šatny a wc. WC je možno využít v prostorách Městské haly. Šatny je možno, po dohodě se zástupci vlastníka, využít v budově Městské haly Modřice.

Provozní řád tenisových kurtů je vyvěšen na sportovišti a také na webu Městské haly Modřice