VZHLEDEM K AKTUÁLNÍM CENÁM ELEKTRICKÉ ENERGIE A PLYNU ROZHODLA RADA MĚSTA MODŘICE, ŽE V ZIMNÍ SEZONĚ 2022/2023 NEBUDE POSTAVENA A PROVOZOVÁNA NAFUKOVACÍ HALA.

Případný pronájem bez nafukovací haly závisí na povětrnostních podmínkách a poptávejte ho přes recepci haly.

Součástí venkovního areálu je hřiště s umělou trávou  vhodnou pro fotbal, nohejbal, volejbal i jiné podobní míčové sporty.

Jsou zde k dispozici dvě házenkářské branky a také kůly na uchycení sítě pro nohejbal a volejbal. Na povrchu jsou lajny pro házenou, nohejbal a volejbal.

Toto hřiště je v období od října či listopadu do března či dubna je zakryto nafukovací halou, která je vytápěná a osvětlená. Konkrétní časový úsek je závislý na termínu postavení a bourání nafukovací haly. Bližší informace o termínech provozu nafukovací haly poskytnou pracovníci haly.

Hřiště se nachází cca 80 m od haly a sportovci využívají šaten a sprch v hale.

Na hřiště s umělým povrchem je zakázáno vstupovat v kopačkách se špunty vč. umělých (tzv. lisovek) a v tretrách. Na hřišti je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod. Na herní ploše je dále zakázána jakákoliv manipulace s ostrými předměty.